Eva Fallenius

Eva Fallenius

Eva Fallenius har arbetat som förläggare i tjugo år. Hon har lång erfarenhet av bokutgivning och manusutveckling. Hon arbetade tidigare på Ordfront förlag och  senare inom Bonnierförlagen som förläggare  för Bokförlaget DN, Forum, Frank förlag och Meaningful Messages. Idag arbetar hon som lärare, skrivpedagog och skrivcoach.

e-post: eva@meaningfulmessages.se